Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Công ty TNHH Xây dựng 886 Việt An

Công ty TNHH  Xây dựng 886 Việt An, tiền thân là Công ty TNHH XD và TVĐT Nam Hoàng được thành lập ngày 26 tháng 11 năm 2010. Với ngành nghề kinh doanh chính là: Xây dựng các công trình Dân dụng- Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật và Giao thông. Đặc biệt với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài; vốn vay ADB, WB...
Doanh thu của công ty tăng dần qua từng năm, có những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực xây lắp công trình.
Ngoài ra, từ năm 2015; Việt An chính thức bổ sung thêm ngành sản xuất- phân phối Dây và Thiết bị điện.
Năm 2017 Việt An hoàn thiện hệ thống quản lý, hoạch định chiến lược dài hạn:
- Chọn ngành cốt lõi là Xây dựng với phương châm: "Chuyên nghiệp" và "Hiệu quả".
- Duy trì và phát triển ngành liên quan là: Sản xuất- phân phối Dây và các thiết bị điện.
- Tiếp tục hợp tác với đối tác Kotobuki Kankyoh Kizai (Nhật Bản), đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, toàn diện và hiệu quả.

Tin tức khác

backtop