THÀNH TRUNG HIẾU

THÀNH TRUNG HIẾU

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

THÀNH TRUNG HIẾU

 Tên công trình: Nhà xưởng và công trình phụ trợ .

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành Trung Hiếu- Đồng Nai.

 Nhà thầu: Công ty TNHH XD DD & CN Việt An.

 Giá trị HĐ: 16,8  tỷ đồng.

Tin tức khác

thiết bị điện - cáp viễn thông

xem thêm
backtop