PMH 3

PMH 3

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Nâng cấp hệ thống mương và hố cáp tại khu Đô thị Phú Mỹ Hưng .

 Tên công trình: Nâng cấp hệ thống mương và hố cáp tại khu Đô thị Phú Mỹ Hưng .

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

 Nhà thầu: Công ty TNHH XD DD & CN Việt An.

 Giá trị HĐ: 15,7  tỷ đồng.

Tin tức khác

thiết bị điện - cáp viễn thông

xem thêm
backtop