GIAO THÔNG VẬN TẢI

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Dự án: Xây dựng KTX Trường Đại học GTVT Tp. HCM

 Tên công trình:  KTX Trường Đại học GTVT Tp. HCM

 Chủ đầu tư: Trường Đại học GTVT Tp. HCM

 Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư.

 Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH XD 886 Việt An.

 

Tin tức khác

backtop