GIAO THÔNG VẬN TẢI

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

KTX Trường Đại học GTVT Tp. HCM

 Tên công trình:  KTX Trường Đại học GTVT Tp. HCM

 Chủ đầu tư: Trường Đại học GTVT Tp. HCM

 Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư.

 Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH XD DD & CN Việt An.

 Giá trị HĐ: 18,5 tỷ đồng.

Tin tức khác

thiết bị điện - cáp viễn thông

Sản xuất và phân phối: - Dây và các thiết bị điện. - Cáp viễn thông xem thêm
backtop