THÀNH TRUNG HIẾU

THÀNH TRUNG HIẾU

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

DỰ ÁN: NHÀ XƯỞNG CHẾ BIẾN GỒ THÀNH TRUNG HIẾU

 Tên công trình: Nhà xưởng và công trình phụ trợ .

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành Trung Hiếu- Đồng Nai.

 Nhà thầu: Công ty TNHH XD DD & CN Việt An.

 

Tin tức khác

backtop