PMH 3

PMH 3

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Dự án: Nâng cấp hệ thống mương và hố cáp tại khu Đô thị Phú Mỹ Hưng .

 

Dự án: Nâng cấp hệ thống mương và hố cáp tại khu Đô thị Phú Mỹ Hưng .

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

 Nhà thầu: Công ty TNHH XD 886 Việt An.

 

Tin tức khác

backtop