Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Dự án: Đường giao thông nội bộ Khu 3- ĐH Tôn Đức Thắng- Quận 7- Tp HCM

Dự án: Đường giao thông nội bộ Khu 3- ĐH Tôn Đức Thắng- Quận 7- Tp HCM.

Chủ đầu tư: Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng 886 Việt An.

Tin tức khác

backtop