Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Dự án: Chống thấm nứt Hầm Thủ Thiêm

Dự án: Chống thấm nứt hầm Thủ Thiêm.

Chủ đầu tư: Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị- Sở GTVT TPHCM

Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng 886 Việt An.

Tin tức khác

backtop