COOP MART

COOP MART

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Dự án: Xây dựng Coopmart Phan Thiết

 

Tên công trình: Coopmart Phan Thiết

 Chủ đầu tư: Sài gòn Co-op.

 Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư.

 Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH XD 886 Việt An.

Tin tức khác

backtop