CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Dự án: Cảng Container Quốc tế Cái Mép (CMICT)

Tên công trình: Cảng Container Quốc tế Cái Mép (CMICT)

 Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 85- Bộ Giao thông Vận tải.

 Tổng thầu: Liên danh TOA- TOYO ( Nhật Bản).

 Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH XD 886 Việt An.

 

Tin tức khác

backtop