ĐỒNG THÁP

ĐỒNG THÁP

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu

Dự án: Cải tạo , nâng cấp quốc lộ 54- Đồng Tháp .

 Tên công trình: Cải tạo , nâng cấp quốc lộ 54- Đồng Tháp .

 Chủ đầu tư: BQLDA GTCC Đồng Tháp.

 Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư.

 Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH XD 886 Việt An.

 

Tin tức khác

backtop