Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An

Xây dựng Việt An
Xây dựng Việt An
Menu
giới thiệu về Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Việt An

Công ty TNHH  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Việt An, tiền thân là Công ty TNHH XD và TVĐT Nam Hoàng được thành lập ngày 26 tháng 11 năm 2010. Với ngành nghề kinh doanh chính là: Xây dựng các công trình Dân dụng- Công nghiệp và Hạ tầng Giao thông .

Năm 2015; Việt An chính thức bổ sung thêm ngành sản xuất- phân phối Dây và Thiết bị điện.
Năm 2017 Việt An hoàn thiện hệ thống quản lý, hoạch định chiến lược dài hạn:
- Chọn ngành cốt lõi là Xây dựng với phương châm: "Chuyên nghiệp" và "Hiệu quả".
- Tiếp tục duy trì và phát triển ngành liên quan là: Sản xuất- phân phối Dây và các thiết bị điện.

 

xem thêm
dự án đã thưc hiện
click xem dự án

thiết bị điện - cáp viễn thông

xem thêm
backtop